Sitemap | Anfahrt | Impressum | Kontakt

Beispiel konsonantische Konjugation

Modus

Indikativ

Konjunktiv

Genus verbi / Tempus

Aktiv

Passiv

Aktiv

Passiv

Präsens

petere (Inf.)
peto
petis
petit
petimus
petitis
petunt

peti (Inf.)
petor
peteris
petitur
petimur
petimini
petuntur


petam
petas
petat
petamus
petatis
petant


petar
petaris
petatur
petamur
petamini
petantur

Imperfekt

petebam
petebas
petebat
petebamus
petebatis
petebant

petebar
petebaris
petebatur
petebamur
petebamini
petebantur

peterem
peteres
peteret
peteremus
peteretis
peterent

peterer
petereris
peteretur
peteremur
peteremini
peterentur

Futur 1

petiturus esse (Inf.)
petam
petes
petet
petemus
petetis
petent

petitum iri (Inf.)
petar
peteris
petetur
petemur
petemini
petentur

 

 

Perfekt

petivisse (Inf.)
petivi
petivisti
petivit
petivimus
petivistis
petiverunt

petitus esse (Inf.)
petitus sum
petitus es
petitus est
petiti sumus
petiti estis
petiti suntpetiverim
petiveris
petiverit
petiverimus
petiveritis
petiverintpetitus sim
petitus sis
petitus sit
petiti simus
petiti sitis
petiti sint

Plusquam- perfekt

petiveram
petiveras
petiverat
petiveramus
petiveratis
petiverant

petitus eram
petitus eras
petitus erat
petiti eramus
petiti eratis
petiti erant

petivissem
petivisses
petivisset
petivissemus
petivissetis
petivissent

petitus essem
petitus esses
petitus esset
petiti essemus
petiti essetis
petiti essent

Futur 2

petivero
petiveris
petiverit
petiverimus
petiveritis
petiverint

petitus ero
petitus eris
petitus erit
petiti erimus
petiti eritis
petiti erunt

 

 

Gerundium: petendi
Gerundivum: petendus
Partizip Präsens Aktiv: petens, petentis
Partizip Perfekt Passiv: petitus
Partizip Futur Aktiv: petiturus
Supinum 1: petitum
Supinum 2: petitu

 

Imperativ

Genus verbi

Aktiv

Passiv

Person / Numerus

1

2. Ps. Sg.

pete

petere

2. Ps. Pl.

petite

petimini

2

2. Ps. Sg.

petito

petitor

3. Ps. Sg.

petito

petitor

2. Ps. Pl.

petitote

 

3. Ps. Pl.

petunto

petuntor